سه‌شنبه, 3 مهر 1397

عنوان : آگهی مناقصه
کد خبر : ۲۰۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 
ساعت : ۱۴:۵۳:۳۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مناقصه

 

 

شهرداری بندر امام حسن قصد دارد جهت اجاره یک دستگاه تراکتور به منظور آبیاری فضای سبز ، جمع آوری زباله ، جابجا مصالح ساختمانی و کارهای مربوط به پروژه های عمرانی از طریق انتشار آگهی با شرایط ذیل بصورت مناقصه از افراد حقیقی و حقوقی دعوت بعمل آورد.

1.اجاره یک دستگاه تراکتور کشاورزی مدل 94 به بالا ،6 سیلندر و تولید داخل  و بدون راننده

2. هزینه سوخت و روغن دستگاه بر عهده شهرداری می باشد.

3. تعمیر کامل دستگاه بر عهده مالک می باشد. بدیهی است قبل از عقد قرارداد می بایست صحت دستگاه توسط کارشناس فنی شهرداری مورد تائید قرار گیرد.

4. ارائه سند مالکیت و بیمه به نام شخص متقاضی.

5. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

6. مدت اجاره یکساله به صورت تمام وقت تحویل شهرداری و مورد استفاده قرار می گیرد .

7. قیمت پایه طبق کارشناس شهرداری امام حسن-/8/000/000ریال است.

8. شهرداری در رد یا قبول هر پیشنهاد و با توجه به نظریه کمیته پیمان مختار می باشد.

9. سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 5/000/000ریال به حساب شماره 01027890707008 شهرداری نزد بانک صادرات (قابل پرداخت در کلیه شعب)

10. در صورت انصراف برنده اول و دوم سپرده آنها ضبط و با نفر سوم قــــــــرارداد منعقد می شود.

11. کلیه کسورات قانونی قرارداد به غیر از ارزش افزوده بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 12. زمان دریافت اسناد مناقصه از انتشار آگهی 97/2/20می باشد . آخرین مهلت دریافت اسناد 97/2/31و تاریخ بازگشایی پاکات مورخ   97/3/1می باشد.

13. محل برگزاری مناقصه : شهرداری بندر امام حسن

 

جهت اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه شود.

 

2211-0773327بازگشت           چاپ چاپ         
 

:. پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بندر امام حسن .: